– AR/VR in de vrijetijds-sector

Beschrijving
Het recente succes van Pokemon Go laat zien dat met behulp van games grote groepen (nieuwe) consumenten op de been gebracht kunnen worden. De ontwikkelingen op het terrein van Virtual en Augmented Reality bieden hierbij vele nieuwe kansen.

In de leisure sector zien we technologisering van het product en verandering van de wijze waarop het kan worden beleefd. Veel bedrijven zijn nog niet in staat om de rijkdom aan digitale en technologische mogelijkheden voor het scheppen van innovatieve belevingswerelden voor consumenten te benutten.

Games zijn oorspronkelijk ontwikkeld als entertainment, maar hebben een aantal kenmerken die zich lenen voor bredere toepassing:
Ze zijn in staat een hoge mate van involvement te realiseren, waardoor grotere leereffecten en gedragsverandering zijn te behalen;
(Nog) niet bestaande of niet meer bestaande werelden fotorealistisch weer te geven, waardoor bijvoorbeeld cultureel erfgoed op een aantrekkelijke wijze is te visualiseren, ook door AR/VR.
Ze zijn bij uitstek geschikt als middel om gebruikersdata te genereren.

Hoe kan je, als manager in de toerismebranche, hierop inspelen? En hoe kan je vanuit jouw positie een game strategie te ontwikkelen die zowel betrokkenheid als een speel beleving neerzet voor je bezoekers?

In deze 3-daagse cursus leer je

  • Hoe je een concept voor een game kan ontwikkelen dat de bezienswaardigheden gebruikt, geschikt voor jouw bestemming of themapark.
  • Je leert de basisprincipes van game ontwerp, wat een goed fundament is voor toekomstige ontwikkelingen van de game.
  • Daarnaast zullen we onderwerpen behandelen zoals game genres, locatie georiënteerd storytelling, game mechanismen, game ervaringen, type spelers, de keuze voor speellocaties en het positioneren van de game in jouw marketingconcept.

De cursus heeft een praktische insteek waarbij je kennis maakt met het genereren van creatieve ideeën voor jouw themapark of locatie. Met de verhoogde toepassing van mobiele technologie en de alomtegenwoordigheid van games in alle aspecten van ons leven zijn games in opkomst voor de ontwikkeling van boeiende en betekenisvolle ervaringen die persoonlijk zijn voor de bezoekers.

Return on education
Na het volgen van dit programma ben je in staat om
Een concept te ontwerpen voor een mobiel spel van jouw themapark, museum of locatie
Een prototype te ontwikkelen van jouw idee.

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor (marketing)managers in de leisure industrie, bijvoorbeeld werkzaam in een museum of themapark.

Investering
Programma duurt 3 dagen.
Minimumaantal deelnemers is 15, maximum 25.
De cursus kost € 1.295,- per persoon.