(Logistics) Talent Development Program (TDP)

Beschrijving
TDP is een opleidingsprogramma voor jonge professionals werkzaam in de logistiek of supply chain management. Deelnemers aan dit programma zijn als talent geïdentificeerd binnen de eigen werkomgeving en krijgen de gelegenheid om door deelname aan dit programma specifieke competenties te ontwikkelen of verder uit te bouwen. Vanuit de markt is aangegeven dat juist aan deze specifieke competenties sterk behoefte is bij de managers en leiders van de toekomst.  Wat zijn die competenties?

In groepen van circa 10 personen wordt deelgenomen aan een 10-tal sessies, waarin 5 thema’s aan de orde komen. Elk thema wordt behandeld in 2 sessies, waarbij tijdens de 1e sessie het theoretisch kader geschetst wordt en een indicatie gegeven wordt, hoe dit in de praktijk toe te passen en tijdens de 2e sessie wordt stilgestaan bij de leermomenten van de deelnemers bij deze praktische toepassing. Op deze manier leert men van zowel van het direct toepassen van aangeleerde competenties als van de ervaringen van collega-deelnemers. Bij de thema’s valt te denken aan:

  • Bouwen en aansturen van teams;
  • Leiderschapsstijlen;
  • Project- en verandermanagement;
  • Motiveren, inspireren, presenteren;
  • Netwerken = net werken…

Het programma kent 3 kernthema’s; persoonlijke ontwikkeling, projectmatig werken en vergroten van vakkennis op het gebied van logistiek en supply chain. Een belangrijk uitgangspunt is dat de deelnemers voor hun werkgever een project uitvoeren, dat van strategisch belang is. De sessies binnen het TDP haken hier direct op aan. Zo ontstaat een krachtige koppeling tussen theorie en praktijk.

Naast de thema’s en projecten krijgen de deelnemers de kans om aan de hand van bedrijfsbezoeken en kennis-deelsessies in gesprek te komen met senior professionals van die bedrijven en instellingen en daarmee te werken aan personal branding en het vergroten van het netwerk.

Return on education
* procesmatig verbeteringen door te voeren
* kennis te delen met vakgenoten, te klankborden, te netwerken
* talent (door) te ontwikkeling
* professionele presentaties te geven en projecten op een goede manier uit te voeren en te managen

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor professionals in logistiek en supply chain management met een intrinsieke drive om zichzelf te ontplooien en hun werkgever vooruit te helpen.

Investering
Het TDP traject beslaat in totaal 38 weken. Deelnemers komen 10 keer samen voor een groepsbijeenkomst, spreken 5 keer individueel met een coach en kunnen 10 uur naar behoefte en eigen inzicht invullen. Dit laatste kan gebruikt worden als aanvulling op persoonlijke coaching op de 5 thema-gebieden of op een ander vlak. Invulling hiervan wordt altijd in samenspraak met de programmaleider op maat ingevuld.

  • 10 groepsbijeenkomsten van 3 dagdelen
  • 5 individuele coaching-sessies van elk 2 uur
  • 10 uur vrij in te delen

Van deelnemers aan dit programma wordt verwacht dat zij een hbo denk- en werkniveau hebben en dat zij openstaan voor persoonsgerichte coaching op basis van vooraf geïdentificeerde vaardigheden.

Deze opleiding kost €4.000

Toelatingseisen
Minimaal een afgeronde hbo-opleiding met maximaal 8 jaar relevante wekervaring met een hbo denk- en werkniveau.

Locatie van het programma:
NHTV – Breda
Tijd: De sessies vinden meestal plaats van 16:00u tot 20:00u. In overleg kan besloten worden om de tijdstippen aan te passen aan de mogelijkheden van de groep.