NHTV Executive Education

Een goede relatie met u als klant stellen wij centraal. We zijn oprecht geïnteresseerd in uw organisatie en uw ambities en kijken graag samen met u naar de toekomst. We geloven in co-creatie want samen kom je tot de beste oplossingen! Doel van de samenwerking is om een daadwerkelijke verandering tot stand te brengen en daarmee waarde te creëren voor uw organisatie. Tijdens de opleidingen worden professionals uitgedaagd om vraagstukken op een onconventionele manier te bekijken en begrijpen, niet vanuit bestaande systemen of gedachten. De nieuwe inzichten worden direct toegepast in de praktijk. Veranderingen worden daarmee daadwerkelijk gerealiseerd. De return on education is daarmee gerealiseerd!

Kerncomponenten binnen onze programma’s zijn ondernemerschap, return on investment en we benaderen alles vanuit een internationaal perspectief. Deze thema’s zijn bouwstenen voor alle programma’s. Onze expertise ligt in de domeinen:

Innovation & Design
Customer Experiences
Entrepeneurship
Logistic solutions

De kennis waar NHTV Executive Education gebruik van maakt bij het aanbieden van de opleidingen, komt voort uit maar liefst 50 jaar ervaring in internationaal hoger onderwijs.

We zijn een ervaren speler, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben nauwe samenwerkingen met het bedrijfsleven. Binnen de hogeschool wordt er actief onderzoek gedaan waardoor we met up to date kennis ons richten op de wereld van morgen.

Deze 50 jaar ervaring draagt bij aan de kwaliteit die Executive Education kan leveren; NHTV wordt namelijk ‘gedwongen’ op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, actueel te zijn, ervaring op te doen in verschillende werkvelden en didactisch te zijn.

Hierdoor is een absolute expertise ontwikkeld vanuit verschillende invalshoeken die samenkomen in onze opleidingen. Bovendien staat NHTV dichtbij het bedrijfsleven waardoor ons aanbod verder reikt dan alleen studenten maar nu ook beschikbaar is gemaakt voor professionals. Door de samenwerking met het bedrijfsleven begrijpen wij de uitdagingen waar uw organisatie en professionals voor staan.

De modulaire opbouw van het aanbod van Executive Education maakt het mogelijk om aan u als klant maatwerk te bieden. Iedere workshop, masterclass of cursus is een bouwsteen die apart ingezet kan worden om uw doelstellingen te bereiken, maar de bouwstenen kunnen uiteraard ook gecombineerd worden.

Duurzame relaties zijn belangrijk voor ons: met 50 jaar ervaring staan wij morgen nog steeds in de markt en willen wij, als betrouwbare partner, graag een relatie met u opbouwen.

NHTV Executive Education